HR - Support


Vi er den ekstra ressource, din virksomhed trækker på, når du vil øge muligheden for, at syge medarbejdere hurtigt vender tilbage til arbejdet.

Medarbejdere, som af den ene eller anden grund må melde sig uarbejdsdygtig i en kortere eller længere periode, er dyr for en virksomhed og kan tydeligt ses på bundlinjen. Det danske arbejdsmarked og samfundet giver mulighed for at benytte forskellige veje til at kunne blive eller komme tilbage på arbejdsmarket igen, til gavn for båder virksomheden og den enkelte medarbejder.

Kavaleriet er foruden at være et vikarbureau for socialrådgivere, også stedet hvor vi tilbyder specialiseret uvildig socialrådgivning, til både virksomheder og medarbejdere. For vi ved, at en tidlig indsats er helt afgørende for betydningen af, at fastholde dygtige kompetente medarbejdere og nedbringe risikoen for langtidssygemeldinger.

 • Vi supporterer ledere og medarbejdere ved langtidssygdom og koordinerer kontakt mellem medarbejderen, virksomheden og kommunen. Altid med udgangspunkt i jeres individuelle behov
 • Vi rådgiver den enkelte leder og medarbejder i forbindelse med nedsat erhvervsevne, midlertidig funktionsnedsættelse eller andre helbredsmæssige forhold, der nødvendiggør midlertidig eller varig nedsættelse af arbejdstid eller andre tiltag, for at medarbejderen kan forsætte med at arbejde.
 • Vi er bindeleddet mellem virksomheden i kontakten til kommuner, Jobcentre, fagforeninger og andre relevante eksterne samarbejdspartnere i relation til de enkelte sager.
 • Al rådgivning foregår i fuld fortrolighed og vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt både under og efter opgaven.

Udnyt vores viden

Kavaleriet er på 15. år markedsledende inden for socialrådgiver branchen. Vi er 100 % opdateret på de sociale love, og med de mange års erfaring kan vi hurtigt, effektivt og succesfuldt være virksomhedens ekstra ressource.

Er din interesse blevet vakt?

Så kontakt os på 39 30 96 03 eller send os en mail på kavaleriet@kavaleriet.dk.til en snak om hvad vi kan gøre for jer, med udgangspunkt i jeres individuelle behov.

Vi garanterer

 • Uddannede socialrådgivere
 • Flere års erfaring fra kommuner og andre offentlige instanser
 • Match med udgangspunkt i dine behov og ønsker
 • Hurtig tiltrædelse
 • Afmålte ansættelsesperioder
 • Kun aflønning for faktisk timeforbrug
 • Fleksibilitet

Sidste Kundearrangement

Jeg kommer gerne en anden gang...

Læs mere

Ring 39 30 96 03