Om I er én eller flere så har vi en god løsning til jer


Fleksjob - et kursus hvor vi kommer til jer

MÅLRETTET KURSER MED UDGANGSPUNKT I JERES SAGSBEHANDLING

 

Kurset tilbyder en gennemgang af de grundlæggende regler om fleksjob efter gamle og nye regler, fastholdelsesfleksjob og nyetablering af fleksjob.

Der fokuseres på vurderingen af varige og omfattende begrænsninger i arbejdsevnen samt betydningen af, at være til rådighed for det brede arbejdsmarked som fleksjobber. Derudover ser vi på etablering af fleksjob, når arbejdsevnen er meget lille.

Hvilke oplysningsgrundlag skal der være til stede i sagen, før den forelægges rehabiliteringsteamet og beslutningsudvalget

Du får viden og indsigt i:

 • De forskellige målgrupper for fleksjob; sygedagpenge og kontanthjælp
 • Forløbene forud for visitation til fleksjob, for eksempel fra job, sygedagpenge, jobafklarings-/ressourceforløb
 • Rehabiliteringsteam og – plan, indsats og den endelige afgørelse
 • Fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • Varig og omfattende begrænsning af arbejdsevnen
 • Ansættelsesforhold, fleksløntilskud og arbejdsredskaber
 • Selvstændige med flekstilskud

Målgruppen

Jobcentermedarbejdere – sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og administrativt personale.

Undervisningen

I undervisningen vil vi gennemgå relevant lovgivning, tage udgangspunkt i praksis gennem deltagernes cases og fokusere på arbejdsgange og samarbejde.

Underviseren

Mogens Andersen er uddannet socialrådgiver med stor og bred erfaring indenfor blandt andet flexjobområdet. Både som afdelingsleder og som underviser gennem 10 år på Metropol og COK, samt som rådgiver indenfor flere patientforeninger. Mogens arbejder i praksis med jobafklaringsforløb.

Kontakt os  

 

 

Sygedagpenge - et kusus hvor vi kommer til jer

MÅLRETTET KURSER MED UDGANGSPUNKT I JERES SAGSBEHANDLING

Hvordan omsætter jeg lovgivningen til daglig praksis. Kurset tilbyder viden og indsigt i arbejdet med; de 3 visitationskategorier. oplysningsgrundlaget i sagen, begrebet uarbejdsdygtighed, bredere vurdering af uarbejdsdygtighed, vurdering af forlængelsesmuligheder og overgangen til jobafklaringsforløb.

Vi tager udgangspunkt i de enkelte paragraffer og fokuserer på de faglige overvejelser og refleksioner i sagsbehandlingen og opfølgningen.

Vores fokus vil være hvordan kan der arbejdes konstruktivt med sygedagpengeopfølgning inden revurderingstidspunktet ved 22 uger?

Du får viden og indsigt i:

 • Visitation, helhedsorienteret sagsbehandling og arbejdsmarkedsrettet fokus
 • Uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom og grundlaget for denne vurdering
 • Tilbud efter beskæftigelseslovgivningen
 • Bredere vurdering af arbejdsevne i forhold til arbejdsmarked/-opgaver
 • Grundlaget for vurdering og afgørelse af forlængelsesmuligheder
 • Jobafklaringsforløb, den forberedende del til rehabiliteringsteamet og rehabiliteringsplan

Målgruppen

Jobcentermedarbejdere – sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, administrativt personale o.a.

Undervisningen

I undervisningen vil vi gennemgå relevant lovgivning, tage udgangspunkt i praksis gennem deltagernes cases og fokusere på arbejdsgange og samarbejde.

Underviseren

Mogens Andersen er uddannet socialrådgiver med stor og bred erfaring indenfor blandt andet sygedagpengeområdet. Både som afdelingsleder og som underviser gennem 10 år på Metropol og COK, samt som rådgiver indenfor flere patientforeninger. Mogens arbejder i praksis med jobafklaringsforløb.

Kontakt os  
Et målrettet og virksomhedstilpasset kursus
Når du vælger et kursus i flexjob eller sygedagpenge fra Kavaleriet – vælger du en samarbejdspartner, som vil gøre sit yderste, for at tage højde for de problemstillinger som du er udfordret på. Vi skræddersyer dit kursus således, at det på alle måder er så fleksibelt som muligt. Kurset afholder vi gerne hos jer. Vi kan også tilbyde at stille lokaler til rådighed.
Pris
Vores kursuspriser er kr. 8000,- for en halv dag og 15.000,- for en hel dag. 

I får som en del af prisen det undervisningsmateriale som er relevant for kurset.

Ring til os på 39 30 96 03 og få en uforpligtende snak om dine behov, samt hvordan vi kan sammensætte et kursus som helt specifikt indfrier dine ønsker. 

Hvad siger vikarene?

Jeg har i mit virke som socialrådgiver mødt vikarer fra Kavaleriet. Jeg var imponeret over deres faglighed og arbejdsomhed og den forskel de gjorde for min arbejdsplads hvor der på det tidspunkt her...

Læs mere

Ring 39 30 96 03