Kavaleriets samarbejdspartnere

Oversigt over Kavaleriets samarbejdspartnere:

PVB Trivsel er en særlig enhed i PVB-Pædagogisk Vikarbureau, som udelukkende arbejder med specialopgaver som bl.a. støtteforløb, familiebehandling, specialteams til 1-1 opgaver.
Konsulenterne er pædagogisk uddannede med særlige specialer og erfaringsområder.

Børn, unge og voksne med særlige udfordringer kræver kompetente og robuste fagpersoner.

PVB Trivsel's medarbejdere er specialuddannede og har stor erfaring i at vejlede og aflaste i daginstitutioner, på skoler eller i private hjem, hvor den pågældende familie eller børnegruppe trænger til aflastning. Alle medarbejdere modtager kontinuerlig supervision til at løse disse opgaver.

PVB faciliterer desuden støtteordninger til unge mennesker med sociale eller neurokognitive vanskeligheder, til gennemførelse af samvær mellem forældre og anbragte børn og har stor erfaring indenfor autismeområdet.

Alle opgaver indledes med en grundig dialog og bliver tilpasset ud fra kundens ønsker og behov. På baggrund heraf tages stilling til hvilke rammer, der skal fastlægges for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med barnet, den unge/voksne eller familien og de involverede professionelle.

PVB varetager desuden al administration i forbindelse med pædagogernes lønudbetaling, pension, feriepenge og eventuelle sygdom.

PVB dækker følgende ydelser jf. Lov om socialservice (Serviceloven):

  • § 41 – Merudgifter i hjemmet. Timeaflastning til forældre med hjemmeboende børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • § 45 – 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • § 52 – Særlig støtte til børn og unge i form af; Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Rådgivning, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. En fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
  • § 71 – Støttet eller overvåget samvær til anbragte børn og unge og deres forældre. Støttet samvær jf. § 71, stk. 2 og Overvåget samvær jf. § 71, stk. 3
  • § 76 – Kontaktperson til unge ml. 18-23 år som kan bidrage med en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
  • § 85 – Socialpædagogisk bistand til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Bistanden kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform.
  • § 97 – Ledsageordning til unge og voksne borgere mellem 12 og 67 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
______________________________________________________________________________Mind in Balance handler ikke kun om at skabe et stressfrit liv, men også om udvikling – en nødvendig udvikling af mennesker i en verden, hvor mistrivsel og overbelastning er dagligdagen for mange og hvor 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag og koster samfundet 40 mio. kr. om dagen…. (tal fra Stressforeningen i Danmark)....læs mere

 

Udnyt vores viden

Kavaleriet er på 15. år markedsledende inden for socialrådgiver branchen.
Vi er 100 % opdateret på de sociale love, og med de mange års erfaring kan vi hurtigt og succesfuldt være virksomhedens ekstra ressource.
Vi holder dig løbende orienteret om tidsforbruget og konsulentarbejdet afregnes på timebasis.

Vil du vide mere?

Så er du er altid meget velkommen til at kontakte os for en videre snak om samarbejdsmuligheder.
Kontakt os på 39 30 96 03 eller kavaleriet@kavaleriet.dk.

Ring 39 30 96 03